ทางเข้าประตูหน้าโรงเรียน
เรือนปกครอง
สวนหย่อม/ลานเกษตร
อาคารเทพกิตติเมธี (ช่วงชั้นที่ 1)(ป.1-3)
อาคารช่วงชั้นที่ 3
ห้องประชุมฟ้าใส
ลานสวนหย่อม
สวนหย่อมเรือนไทย
เสน่หาธารา
อาคารช่วงชั้นที่ 2
ห้องฝ่ายธุรการ 
ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา
เสาธง
    อาคารศูนย์วัฒนธรรมกระบี่กระบอง
อาคารทรงไทย  3 ชั้น
                 ช่วงชั้นอนุบาล
โรงอาหารอนุบาล
อาคารเทพเจติยาจารย์1ชั้น (ห้องสมุด)
ห้องเรียนปฏิบัติการ
อาคารพลศึกษา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องดนตรีสากล
ห้องดนตรีไทย
ห้องนาฏศิลป์
ห้องศิลปะ
ห้องเรียนคหกรรม
สถานที่บริการ
เรือนพยาบาล
โรงอาหาร/ร้านค้าสวัสดิการ
ห้องสุขา
ลานอเนกประสงค์
ภูมิทัศน์และสถานที่รอบโรงเรียน

ลานอเนกประสงค์

 
     
 
     
    กลับสู่หน้าแรก       กลับสู่หน้าแผงผัง      

1