แผนที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครผลผดุง)

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) ตั้งอยู่เลขที่ 588/1
ถนนรถไฟตะวันตก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000


โทรศัพท์ 0-3425-9711
โทรสาร   0-3425-9711
tessaban2.school@chaiyo.com
http://www.tb2nkp.ac.th
   

กลับสู่หน้าแรก

 

 

1